Povinné zmluvné poistenie – čo všetko by ste mali vedieť

Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla upravuje Zákon č. 381/2001 Z.z. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla. Ak si uzavriete povinné zmluvné poistenie, prenášate zodpovednosť za náhradu škody na poisťovňu.

Povinné zmluvné poistenie je potrebné uzavrieť na všetky motorové vozidlá, ktoré sú uvedené v evidencii motorových vozidiel. Túto povinnosť má držiteľ motorového vozidla, ktorý je zapísaný v dokladoch vozidla.

Povinné zmluvné poistenie kryje všetky škody, ktoré spôsobíte prevádzkou motorového vozidla iným osobám. Ide o škody na zdraví, živote a majetku. Limity poistného plnenia sa líšia v závislosti od poisťovne a produktu.

Povinné zmluvné poistenie je možné uzatvoriť aj najvýhodnejšie – cez online porovnanie. Máte možnosť získať najlacnejšie PZP na trhu!

Povinné zmluvné poistenie platí od dátumu, ktorý je uvedený v poistnej zmluve. Poistným obdobím je jeden rok (tzv. technický rok).

Ak si uzavriete povinné zmluvné poistenie, dostanete od svojej poisťovne tzv. bielu a zelenú kartu. Biela karta je potvrdenie, ktorým sa preukazujete na území SR. Zelená karta je medzinárodný doklad, ktorým v zahraničí preukážete, že máte uzavreté povinné zmluvné poistenie.

Poistná zmluva pre povinné zmluvné poistenie môže zaniknúť na základe písomnej výpovede, ktorá musí byť doručená do poisťovne najneskôr 6 týždňov pred koncom poistného obdobia. Ak nebola poistná zmluva vypovedaná, dochádza k jej automatickému predĺženiu o ďalšie poistné obdobie.

Prevádzka motorového vozidla bez toho, aby bolo uzavreté povinné zmluvné poistenie, je priestupok, pretože ide o porušenie zákona. V tomto prípade môže vodič dostať od správneho orgánu pokutu.

V Zákone č. 381/2001 Z.z. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla sú okrem iného aj zákonné dôvody, kedy povinné zmluvné poistenie zaniká (napr. zánik motorového vozidla, jeho vyradenie z evidencie vozidiel, atď.).

Ceny PZP možno porovnávať!

V súčasnosti je možno uzatvoriť povinné zmluvné poistenie až u 11 poisťovní. Ich počet však môže pri manuálnom zisťovaní a porovnávaní cien spôsobovať značné komplikácie. Ceny PZP sa našťastie dajú porovnať aj cez internet, a to vďaka online kalkulačke PZP!

Ak chcete získať cenovo najvýhodnejšie PZP, porovnávajte ceny online! Stačí do online kalkulačky zadať základné informácie o vozidle a jeho držiteľovi, a potom už len pozrieť, ktorá z ponúknutých cien a PZP vám vyhovuje najviac.

Kalkulačka PZP robí výpočty cien vždy na základe aktuálnych sadzieb a cien, pričom do výslednej sumy povinného zmluvného poistenia započítava aj všetky zľavy a bonusy aktuálne ponúkané poisťovňami. Výsledná ponuka cien je tak konečná a cena PZP nebude už nijak umelo zvyšovaná!